Спомен-чесме


Назив

Место

Локација

НОБ

Белосавци Сумурина испод вет. станице

спом 12-18 41-45 М. Блазнавац. Жртве комунизма

Блазнава центар села

НОБ 1941-1945

Божурња Поред пута Краг.-Топола

НОБ 1941-1945

Јарменовци центар села

НОБ 1941-1945

Јарменовци Манојловци

НОП

Јунковац парковски простор

Кнеза Александра Крађорђевића

Крћевац близина центра села

НОБ 1941-1945

Липовац Змајевац

Краља Александра Крађорђевића

Маскар

НОБ 1941-1945

Овсиште у центру села

НОБ 1941-1945

Рајковац споменички комплекс

Деспотовица

Село Топола стари пут за Аранђеловац

НОБ 1941-1945

Жабаре покрај пута Топола-Наталинци

НОБ 1941-1945

Загорица у центру села

Први светски рат

Јеленац у центру села

Карађорђева чесма

Топола Пут за Бор

Браћа Павличевић

Топола пут за Крчевац

Петар I

Топола Врело