Спомен-плоче


Назив

Место

Локација

Ратницима 1912-1918

Белосавци Хол основне школе

Место везе са НОП-ом

Белосавци Кућа Мијатовића

НОБ

Белосавци кућа Ивановића

Борцима и жртвама 1941-1945

Божурња Дом културе

Погинулим и несталим 1941-1945

Божурња Основна Школа

НОБ

Горович Основна Школа

Жики Живковићу

Горович на кући Воје Живановић

НОБ

Г.Трнава кућа породице Јеленић

НОБ 1941-1945

Крћевац Основна Школа

Радоју Домановићу

Овсиште стара школа

нестали 1941-1945

Пласковац Месна канцеларија

1912-1918

Рајковац дом културе

НОБ 1941-1945

Г.Шаторња центар Млекара

први св.рат

Шуме Основна Школа

организаторима прославе 1.маја 1907

Шуме пут за Горович (спом.Ж.Аксент.)

НОБ 1941-1945

Светлиц Задружни дом

НОБ 1941-1945

Жабаре кућа Мише Алексић

НОБ 1941-1945

Топола фасада биоскопа

Три плоче (задужбинара)

Топола дом здравља

Задужбинска

Топола Хол основне школе