Светолик – Лика Ђурђевић

Рођен 1918. године у Маскару у занатлиској породици. Основну школу завршио је у Маскару, а трговачки занат у Крагујевцу. Као трговачки радник рано се определио за напредни раднички покрет. Почетком 1941. године постао је члан СКОЈ-а, а децембра исте године члан КПЈ.

По налогу ОК у зиму 1941/42. прихватио се дужности командира сеоске страже у Маскару и на тај начин индиректно омогућио обнављање везе са ПК у Београду и безбедни боравак више бораца и политичких радника који су тада боравили у кући Саве Богдановића.

У лето 1942. године дошао је у Први шумадијски НОП одред. У одреду је био борац, командир вода и командир чете а у борбама се истицао.

Погинуо је као командир чете Првог шумадијског НОП одреда у Шењу, срез гружански, 28. маја 1943. године.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *