Слободан Крстић – Уча

ht03Рођен 1921. године у Јарменовцима. Завршио учитељску школу у Вршцу. Још као ђак учитељске школе определио се за напредни раднички покрет.

Члан КПЈ постао је новембра 1941. године. Децембра 1941. године ухапшен је и спроведен у аранђеловачки затвор, одакле је у фебруару 1942. године побегао, повезао се са Окружним комитетом и наставио са радом. По задатку Окружног комитета партиски је радио у срезу качерском. Био је секретар Среског руководства КПЈ. Децембра 1942. године постао је члан Окружног комитета и као његов члан и даље радио у срезу качерском. Марта месеца 1943. године по налогу партије отишао је за помоћника комесара Првог шумадијског одреда. Када је формирана Прва шумадијска НО партизанска бригада, постављен је за заменика политичког комесара бригаде. Носилац је Споменице 1941.