Радомир Ивановић – Мића Црвени

Рођен 11. марта 1919. године у Крћевцу. Мајка Драга и отац Петар били су сиромашни земљорадници. У Крћевцу је завршио основну школу, а затим се 1931. године са мајком и сестром преселио у Крагујевац. У Војно-техничком заводу је изучио браварски занат.Мајка му је такође радила у ВТЗ као неквалификована радница.

У ВТЗ је дошао у контакт са напредним радницима и под њиховим утицајем још као ученик се определио за напредни раднички покрет. Почетком 1939. године примљен је у СКОЈ, а већ крајем исте године учлањен је у КПЈ. Радио је у партиској организацији ВТЗ, али је по задатку Партије помагао и синдикалне организације у граду.

У јулу 1941. године дошао је са групом крагујевачких радника у Први шумадијски одред и учествовао у свим борбама које је водила његова јединица. У зиму 1941/42. краће време био је у Крћевцу, а затим склонио се у Крагујевац и Београд. У лето 1942. године поново се вратио у Први шумадијски одред и одмах одређен у Ударну тројку.

Када је формирана Прва шумадијска бригада, био је у њеном строју 5.октобра 1943. године на Руднику. Учествовао је у свим њеним борбама. Јуначки је погинуо 4. децембра 1943. године у Пријепољу као заменик комесара чете.