Милутин Тодоровић – Миле

ht13Рођен 1901. године у селу Рајковцу. Основну школу је завршио у Рајковцу а гимназију у Пожаревцу, где је стекао и прве појмове о класној борби. Студент Филозофског факултета у Београду постао је 1924. године. Као студент активан је у напредном студентском покрету. Учествовао је у свим студентским демонстрацијама против неправедних режима у Београду. Студије је завршио у Паризу. Као професор радио јеу Пећи, Призрену, Јагодини, Скопљу и другим местима.

Године 1936. Милутин је ухапшен у Скопљу и спроведен на Аду Циганлију у Београду, где је као комунист одговарао пред Судом за заштиту државе, али је због недостатка доказа ослобођен оптужбе. После одлежаног затвора у Београду добио је службу у Крагујевцу, где наставља са револуционарним радом. Сакупљао је прилог за “црвену помоћ”, а нарочито је био активан у прикупљању помоћи за Југословене, бивше шпанске борце. Растурао је илегалне пропагандне матерјале. И поред своје раније активности, члан КПЈ постао је тек 1939. године. Када је формиран ОК КПЈ Крагујевац 1940. године, постао је његов члан.

Спроводећи партиску директиву као официр јавио се у бившу југословенску војску да организује борбу и сам се борио против немачког окупатора. Као и многи други једва је избегао заробљавање.

Одмах после капитулације Југославије, по налогу ПК, дошао је са породицом у околину Аран|еловца. Као члан Окружног повереништва КПЈ Аранђеловац укључио се у припрему за оружану борбу. На састанку партиског руководства у Копљарима 28 јуна 1941. године постављен је за политичког комесара Првог шумадијског НОП одреда, али је брзо, по налогу Главног штаба партизанских одреда Србије, постављен за команданта Космајског одреда. Милутин је учествовао у формирању овог одреда и руководио његовим акцијама до октобра месеца 1941. године.

У првој офанзиви, са групом партизана заробљен је од четника Драже Михаиловића и у Брајићима стрељан. Његову другарицу Драгу, која је такође била борац, четници су уморили грозном смрћу заједно са још неколико партизана.