Милић Радовановић Младен

nh01Рођен у селу Винча код Тополе где је завршио основну школу а потом гимназију у Аранђеловцу.
У септмбру 1939 уписује медицински факултет у Београду.
Ушесник мартовских демонстрација 1941. против срамног приступања Тројном пакту.
Почетком рата у Југославији организује омладину у селима Опленачког среза и  сакупља наоружање за устанак.
30.јуна 1941. долази у Први Шумадијски одред где упознаје Милана Благојевића који га тада враћа у Винчу са задатком да организује пропагандно-информативни пункт Првог Шумадијског одреда,који је имао и обавештајну функцију.
Информативно-обавештајни рад Милића за потребе Првог Шумадијског одреда задавао је муке команди немачке 714. дивизије генерала Едварда фон Штала на Опленцу.
Почетком априла 1943. формиран је Окружни комитет СКОЈ-а крагујевачког округа а Милић је био секретар и уједно члан ОК Партије.
Дао је огроман допринос у организовању СКОЈ-еваца и попуни јединица НОП-а  борцима са подручја крагујевачког округа.
10.фебруара 1944.године убијен је у сукобу са Недићевим жандармима у селу Врбица.
Петог јула 1951. године проглашен је за народног хероја Југославије.